wordmarketdirect.com

Update at 20/03/2018_18:33:18:14 Liên kết "Người bán" và "Người mua" trực tiếp

No intermediary other the carrier

worldmarketdirect.com bởi The_Artisanal_Farm_Europe Và Đội ngũ nhân viên khuyết tật Handiscan Service

Fax : +33 957 198 681  contact@worldmarket.com

QUAN TRỌNG: Sự phát triển của các công cụ cho các thành viên đang được hoàn thành,
A STOCK ZERO products are used for testing
The opening to members and sales are planned before the end of the first half of 2018,

Điều khoản chung về bán hàng

PREAMBLE

Những điều kiện chung này được bán trên trang web củaworldmarketdirect.com (C.G.V)

"Điều khoản" được ký kết giữa, một mặt:

worldmarketdirect.com và, TAFE, nhà xuất bản trang web thay mặt cho các nhà sản xuất người bán, công ty

Và thứ hai:

Tất cả khách hàng thân thiết, chuyên nghiệp hoặc chuyên nghiệp, lớn, ("người bán hàng") thực hiện mua hàng trên webwebsite worldmarketdirect.com ("trang web")

Người lưu trú và nhà xuất bản ("Các Bên") đồng ý rằng mối quan hệ của họ sẽ được quản lý độc quyền bởi các Điều khoản này có sẵn trên webwebsite vào thời điểm để không có bất kỳ điều kiện nào khác.

CHƯƠNG 1: MỤC ĐÍCH
Các điều kiện này nhằm định nghĩa các điều khoản bán hàng giữa các Bên, cũng như các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong suốt thời gian mua sản phẩm được thực hiện trên trang web và áp dụng không hạn chế hoặc đặt trước cho tất cả các sản phẩm được bán trên trang webbất kể bản chất của họ.

Đối với tất cả khách hàng và mọi đơn đặt hàng được đưa lên trang web có nghĩa là chấp nhận tổng cộng không có Tài khoản Người sử dụng và áp dụng mà không có giới hạn hoặc đặt phòng các Điều kiện này điều chỉnh việc bán bất kỳ sản phẩm nào được hiển thị trên webwebsite của nhà xuất bản vàcó thể là các điều kiện đặc biệt hoặc cụ thể một hoặc nhiều sản phẩm hoặc đơn đặt hàng.

Người ở lại xác nhận việc mở tài khoản của mình và đặt một yêu cầu đọc Điều khoản, có đủ năng lực pháp lý để đáp ứng và chấp thuận Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.

Tất cả các khách hàng mở và mọi đơn đặt hàng được đưa lên trang web đều bao gồm tổng số chấp nhận không có tài khoản Người sử dụng đủ tiêu chuẩn Điều kiện điều chỉnh việc bán bất kỳ sản phẩm nào được hiển thị trên webwebsite của nhà xuất bản và có thể là các điều kiện đặc biệtcụ thể một hoặc nhiều sản phẩm hoặc đơn đặt hàng.

Các sản phẩm được chào bán bởi các nhà cung cấp trên toàn thế giới (Người bán thành viên), các nhà cung cấp "Thành viên" cam kết cung cấp ở tất cả các nước trên thế giới

Thông tin: Bạn có thể yêu cầu thuế địa phương khi nhận được đơn đặt hàng, người bán không thể chịu trách nhiệm về quy tắc thuế địa phương mà không được nêu rõ trong bất kỳ tài liệu bán hàng nào, người bán và trang web cố gắng thực hiện theo địa phươngpháp luật của người sử dụng, người bán và trang web không bắt buộc phải trả lại các khoản thuế địa phương đã được yêu cầu, kỹ thuật viên được yêu cầu phải thực hiện các công cụ kỹ thuật để tuân thủ luật thuế địa phương.

Nhà xuất bản có quyền sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào nhưng chỉ áp dụng trừ khi các Bên có thoả thuận khác,

CHƯƠNG 2: TIẾP CẬN WEBSITE CỦA WEBSITE

Người sử dụng sử dụng tất cả các phương tiện kỹ thuật của sự lựa chọn của họ để truy cập trang web thuộc trách nhiệm của mình.

Nhà xuất bản sẽ không chịu trách nhiệm về những khó khăn trong thiết bị liên quan đến truy cập của người dùng hoặc chất lượng mạng.

viễn thông và Internet với trang web sẽ là trách nhiệm của người sử dụng.

CHƯƠNG 3: THÔNG TIN VỀ BÁN HÀNG SẢN PHẨM

Các sản phẩm được chào bán trực tuyến trong giới hạn chứng khoán.

Người sử dụng sẽ được thông báo về đặc điểm, nguồn gốc, nhà cung cấp, quốc gia, giá cả và sự sẵn có của sản phẩm họ muốn đặt hàng và điều này trước khi xác nhận đơn đặt hàng.

Các bức ảnh minh hoạ các sản phẩm được cung cấp trên trang web và được truyền bởi các nhà cung cấp của chúng tôi là chính xác nhất có thể nhưng chỉ hiển thị cho các thông tin và không có hợp đồng.

Tương tự, các danh sách được tạo từ thông tin được cung cấp bởi các nhà cung cấp không phải là đầy đủ và không thể trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải chịu trách nhiệm của nhà xuất bản.

Nhà xuất bản có quyền thay đổi đề xuất của mình bất cứ lúc nào tùy thuộc vào các ràng buộc hay tiêu chuẩn cung cấp.

Các sản phẩm trực tuyến được bán có thể vi phạm pháp luật của quốc gia của người mua. Người mua cam kết tôn trọng pháp luật ở quốc gia của khách hàng, nhà cung cấp chỉ chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sản phẩm của mình mà không tôn trọng pháp luật, nhà xuất bản không thểchịu trách nhiệm về các dòng sản phẩm bất hợp pháp bởi các nhà cung cấp và nhà xuất bản đồng ý loại bỏ (hoặc đưa nó ngoại tuyến cho quốc gia hoặc các nước) những sản phẩm như vậy sau khi thông báo bất kỳ người nào hoặc cơ quan càng sớm càng tốt.

Đối với tất cả các sản phẩm liên quan đến sức khoẻ như tinh dầu, mỹ phẩm, các sản phẩm có chứa propolis, nhựa cây lau vv, người sử dụng thừa nhận khi đặt hàng để được thông báo về hiệu ứng của chúng. Sự lựa chọn và việc sử dụng các sản phẩm này tiếp theo làhoàn toàn trách nhiệm của mình. Nó cũng công nhận được thông báo về tất cả các không tương thích với điều trị đang diễn ra. Trong trường hợp nghi ngờ nó là trách nhiệm của người sử dụng để lấy lời khuyên từ một chuyên gia của sự lựa chọn của họ trước khi đặt hàng.

CHƯƠNG 4: GIÁ, GIÁ

Giá được hiển thị bằng đơn vị tiền tệ của người mua (hoặc đơn vị tiền tệ được chọn theo cách thủ công), việc phát hiện ngôn ngữ là tự động phát hiện ngôn ngữ của trình duyệt của người mua và có thể thay đổi "bằng tay" cho bất kỳ ngôn ngữ nào.

Giá của sản phẩm được trích dẫn bằng đồng tiền của người mua (để tự động phát hiện địa chỉ IP hoặc lựa chọn thủ công của quốc gia trên trang web) và không bao gồm thuế địa phương, chi phí giao hàng được bao gồm trong giá,thuế địa phương hoặc nhập khẩu có thể được yêu cầu tại lễ tân của cơ quan có thẩm quyền của nước của người mua.

Vận chuyển bao gồm trong giá bán.

Tất cả các khoản thuế và thuế đặc biệt về việc bán một sản phẩm nhất định mà không biết đến người biên tập có thể được yêu cầu bởi chính quyền của nước của người mua.

Nhà xuất bản có quyền thay đổi giá bất cứ lúc nào, nhưng các sản phẩm được mua sẽ được thanh toán dựa trên giá cước có hiệu lực tại thời điểm đăng ký đơn đặt hàng bởi Người sử dụng.

Bất kỳ thay đổi giá nào sẽ không được phản ánh trên đơn đặt hàng được đặt sau khi đăng trên trang web.

CHƯƠNG 5: ĐƠN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bạn có thể đặt hàng các sản phẩm từ một số nhà cung cấp trong cùng một lệnh và bằng tiền tệ của bạn, lệnh sẽ cho biết tất cả các chi tiết của nhà cung cấp cho sản phẩm, người dùng có thể liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp (trang web không có dịch vụ khách quan)

đó chính là nhà cung cấp cung cấp relariononship khách hàng về sản phẩm, bảo hành và trả lại (hoặc thay thế) các sản phẩm bị lỗi.

Bất kỳ đơn hàng nào cũng có nghĩa là chấp nhận đầy đủ của người sử dụng đối với các Điều kiện Bán hàng này mà không có sự bảo lưu hoặc hạn chế dưới bất kỳ hình thức nào.

Việc bán sẽ được kết thúc sau khi nhấp vào nút xác nhận đặt hàng sau khi người dùng xem chi tiết đơn đặt hàng và sau khi đã có cơ hội thay đổi hoặc hủy.

Sau khi chấp nhận và xác nhận đơn đặt hàng của người sử dụng, một email xác nhận sẽ được nhà xuất bản gửi cho anh ta, nhắc nhở anh ta về sản phẩm được yêu cầu với giá, điều kiện, được phân loại bởi nhà cung cấp với thông tin liên lạc.

Nhà xuất bản có quyền hủy và hoàn lại tiền bán hàng sau khi có vấn đề hoặc thất bại hoặc đặt hàng sản phẩm.

Trong trường hợp thiếu hoặc chậm trễ, Nhà xuất bản có quyền hủy bỏ và hoàn trả một phần hoặc toàn bộ lệnh sau khi thông báo cho Người dùng sẽ được cung cấp sản phẩm thay thế hoặc có khả năng chấp nhận hoặc từ chối thay thế.

Nhà xuất bản có quyền từ chối mọi đơn đặt hàng hoặc giao hàng cho người dùng có tranh chấp thanh toán liên quan đến đơn hàng trước đó (không thanh toán, từ chối ủy quyền thanh toán bằng thẻ tín dụng vv). Không thể giữ trách nhiệm của nhà xuất bảntrường hợp này.

Chương 6: Sẵn có SẢN PHẨM

Nhà xuất bản đã thiết lập một phương thức giao hàng trực tiếp bởi các nhà cung cấp cho tất cả các sản phẩm.

Sản phẩm sẵn có bị giới hạn bởi các nhà cung cấp cổ phiếu.

Sản phẩm sẵn có trong kho của nhà xuất bản được thông báo trên trang sản phẩm của trang web.

Sự sẵn có thay đổi tùy thuộc vào số lượng lệnh người dùng và cập nhật của nó được thực hiện hàng ngày.

Trong trường hợp thời gian giao hàng không hợp lệ trong những ngày làm việc sẽ được đề cập trên trang sản phẩm nếu biết.

Nhà xuất bản cam kết hoàn thành tất cả các đơn đặt hàng ngay cả những người mà sản phẩm của họ được coi là không có sẵn phải chấp nhận bởi người sử dụng thời gian giao hàng liên tục để phân tích cổ phiếu.

Trong trường hợp không có sẵn của sản phẩm ra lệnh, nhà xuất bản cũng có thể cung cấp cho người sử dụng một sản phẩm khác có chất lượng và giá cả tương đương. Nếu Người sử dụng không chấp nhận đề nghị, nó sẽ được hoàn trả chậm nhất là trong vòng 14 ngày sau khi số tiềncủa sản phẩm ra lệnh không có quyền đòi bồi thường.

CHƯƠNG 7: GIAO HÀNG

Đơn hàng trực tuyến trên trang web được ghi lại theo thời gian thực. Chúng được xử lý và vận chuyển trong thời gian ngắn nhất có thể.

Các sản phẩm trong kho sẽ được vận chuyển trong vòng 24 hoặc 48 giờ và do đó thường được cung cấp trong vòng ba đến bốn ngày làm việc sau khi đăng ký ngày đặt hàng (thời gian biến đổi tùy thuộc vào nước xuất xứ của sản phẩm)có sẵn trong kho được giao đến ngày được chỉ định trên trang sản phẩm trong xác nhận hợp lệ của người sử dụng.

Trong trường hợp giao hàng muộn quá 7 ngày làm việc, không phải do bất khả kháng, Người sử dụng có thể chọn hủy đường dây kiểm soát sản phẩm có vấn đề bằng thư hoặc email. Phần còn lại của trật tự sẽ được công ty và cuối cùng.

Trách nhiệm của nhà xuất bản sẽ không được xem xét nếu sự chậm trễ là do Người sử dụng, một bên thứ ba hoặc do bất khả kháng.

Các sản phẩm được phân phối đến địa chỉ giao hàng khi Người mua và Nhà xuất bản đặt hàng có quyền phân chia các lô hàng theo cùng một đơn hàng theo tính sẵn có. Tuy nhiên, chi phí bổ sung do chia sẽ là trách nhiệmcủa các nhà cung cấp

Nếu địa chỉ giao hàng của lỗi của người sử dụng, sau đó sẽ phải trả tất cả các chi phí liên quan đến sự trở lại và số tiền của trở lại.

Trong trường hợp từ chối giao hàng của người sử dụng nó sẽ phải trả toàn bộ chi phí trở lại.

Trong trường hợp không có Người sử dụng, người sử dụng sẽ đến để nhận bưu kiện của mình trong thời gian được chỉ định bởi các tin nhắn và email.

Ngoài thời gian này, người dùng sẽ phải trả toàn bộ chi phí trả lại và gửi lại.

Phí vận chuyển phụ thuộc vào phương thức vận chuyển do Người sử dụng lựa chọn, địa điểm giao hàng và trọng lượng của bao bì.

CHƯƠNG 8: THANH TOÁN

Các biên tập viên, với các đối tác, đã thực hiện một thủ tục thanh toán an toàn bằng thẻ tín dụng.

Người dùng ghi lại số thẻ, ngày hết hạn và mã ba chữ số ở mặt sau của thẻ. Thông tin này được mã hóa trước khi chuyển đến ngân hàng. Nhà xuất bản không có quyền truy cập vào dữ liệu được bảo mật bởi bí mật ngân hàng.

Thanh toán sản phẩm sẽ được xác nhận theo đơn đặt hàng theo các phương thức thanh toán sau:

Thanh toán bằng thẻ tín dụng (an toàn 3D an toàn hoặc bất kỳ phương tiện bảo mật khác):

Đa số thẻ được chấp nhận (Visa, MasterCard, v.v ...).

Để chống gian lận, nhà xuất bản có thể thực hiện việc kiểm soát các đơn đặt hàng của khách hàng. Là một phần của các kiểm soát hỗ trợ, các tài liệu có thể được yêu cầu. Khi không truyền các phần này, trình soạn thảo có quyền không xác nhận lệnh.

Trong trường hợp thanh toán gian lận, nhà xuất bản có quyền sử dụng công lý.

Trong trường hợp từ chối thanh toán của ngân hàng của khách hàng mà có thể bị phạt trễ hạn được tính trên cơ sở tỷ lệ pháp lý và chịu mọi chi phí liên quan đến thủ tục thu hồi có thể xảy ra.

Các điều khoản thanh toán là chủ đề của một tài liệu riêng biệt có sẵn trên webwebsite.

CHƯƠNG 9: NHẬN

Khi giao hàng, người sử dụng phải kiểm tra cẩn thận trước khi nhà cung cấp (bưu kiện chuyển tiếp hoặc hãng vận chuyển) về tình trạng bao bì và sự tuân thủ của việc giao hàng về số lượng và chất lượng. Cần đề cập đến trong tài liệu trình bàycho anh ta bởi nhà cung cấp.

Trong trường hợp sản phẩm bị thiếu, hư hỏng hoặc hư hỏng, người sử dụng sẽ có 14 ngày lịch để thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ sau bán hàng bằng email hoặc bằng cách sử dụng một mẫu chuyên dụng. Trong trường hợp không có văn bản và sau thời gian này không có yêu cầutrao đổi hoặc hoàn lại tiền có thể được xem xét.

CHƯƠNG 10: MỤC MISST

Sản phẩm, mặc dù đã đề cập trong phiếu chuyển phát, không có trong gói được chấp thuận.

Sẽ chỉ ra người dùng thông qua email hoặc số đơn hàng trực tuyến, số tham chiếu và số tiền của mục bị thiếu.

Sau khi xác nhận của Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi sẽ cố gắng vận chuyển hàng hoá của mình vào mục hàng bị mất càng sớm càng tốt.

Trong trường hợp sản phẩm không có sẵn, nó sẽ được đề xuất cho khách hàng:

Giao hàng mới hoặc

Một sản phẩm thay thế và chất lượng tương đương.

Nếu không có đề xuất nào được chấp nhận, nhà xuất bản sẽ hoàn lại số tiền của Người dùng bị thiếu trong vòng 14 ngày theo sau phản ứng của khách hàng ..

CHƯƠNG 11: TRẢ LẠI CỦA SẢN PHẨM THIỆT HẠI HO ORC KHÔNG HỢP ĐỒNG

Sản phẩm bên trong bao bì bị hư hỏng hoặc không phù hợp với yêu cầu.

Người sử dụng sẽ cho biết qua email hoặc số đơn đặt hàng mẫu trực tuyến, số tham chiếu và số lượng của mặt hàng bị hư hỏng hoặc không tuân thủ. Nếu có thể đính kèm ảnh của sản phẩm được đề cập.

Người sử dụng sẽ tự trả chi phí cho người bị hư hỏng hoặc không phù hợp, (trả lại trong bao bì ban đầu của nó với tất cả các phụ kiện và hướng dẫn sử dụng) bằng cách in nhãn trả lại sẽ được đưa vào bao bì.

Sau khi xác nhận của Nhà cung cấp, Nhà cung cấp sẽ cố gắng để thay thế và vận chuyển hàng hoá của mình mục bị hư hỏng hoặc không tuân thủ càng sớm càng tốt và hoàn lại phí trả lại của khách hàng.

Trong trường hợp không có sản phẩm, nó sẽ được cung cấp cho Khách hàng:

Giao hàng mới hoặc

Một sản phẩm và chất thay thế tương đương

Nếu không có đề xuất nào được chấp nhận, nhà xuất bản sẽ hoàn lại cho người sử dụng số tiền thu được nhận được bị hư hỏng hoặc không tuân thủ trong vòng 14 ngày lịch kể từ ngày nhận được phản hồi từ khách hàng.

CHƯƠNG 12: HỦY B WAR SẢN PHẨM BẢO HÀNH VÀ HẠN CHẾ

Tất cả các sản phẩm được bán bởi các nhà cung cấp của nhà xuất bản đều phải đảm bảo theo hợp đồng, không loại trừ việc bảo đảm pháp lý. Lợi ích của người sử dụng đối với các mặt hàng mua từ một khoản bảo đảm cho phép anh ta trả lại các sản phẩm bị lỗi.

Nếu trong quá trình sử dụng và trước khi kết thúc bảo hành, sản phẩm chứng minh sự cố hoặc hỏng hóc, người sử dụng phải thông báo cho dịch vụ khách hàng bằng thư, email hoặc sử dụng mẫu trực tuyến trên khu vực khách hàng và kèm theo một bản sao của hóa đơn.

Người sử dụng sẽ vận chuyển chi phí cho sản phẩm bị lỗi bằng cách in nhãn trả lại sẽ được đưa vào bao bì.

Hai trường hợp có thể xảy ra:

Thiết bị có thể sử dụng được

Nó sẽ được trả lại sau khi sửa chữa chi phí vận chuyển đang được chịu bởi nhà cung cấp.

Tài liệu không thể sửa chữa được

Nó sẽ được hoàn lại cho khách hàng trừ số tiền khấu hao

CHƯƠNG 13: CH S KÝ VÀ CHỨNG CHF

Bất kỳ người dùng trang web không thuộc danh mục nào của tài khoản khách hàng phải tuân theo quy trình đăng ký cho phép anh ta mở tài khoản của mình. Tên người dùng và mật khẩu là dữ liệu bí mật mà người dùng sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba. nếu nghi ngờ vềsử dụng trái phép tài khoản, người sử dụng phải báo cáo ngay cho người biên tập.

Xác nhận mở tài khoản bao hàm sự chấp nhận, sau khi đánh dấu ô được cung cấp cho mục đích này, điều khoản và điều kiện chung và chính sách bảo vệ dữ liệu của nhà xuất bản.

Trong mọi trường hợp, việc cung cấp trực tuyến số thẻ tín dụng và xác nhận cuối cùng của đơn đặt hàng sẽ là bằng chứng của tất cả các yêu cầu đó và sẽ có giá trị thanh toán các khoản tiền phát sinh do việc tịch thu các mặt hàng trong lệnh.

Việc xác nhận này là đáng để ký và chấp nhận tất cả các hoạt động tại trang web. Tuy nhiên, trong trường hợp sử dụng thẻ tín dụng gian lận, người sử dụng được yêu cầu, khi phát hiện ra việc sử dụng đó, liên hệ với dịch vụ khách hàng của nhà xuất bản.

Trách nhiệm

Biên tập viên, đối với tất cả các bước thực hiện và các bước sau khi ký kết hợp đồng, nghĩa vụ kết quả.

Do đó Nhà xuất bản cam kết mô tả một cách chính xác các sản phẩm được bán trên trang web. Tuy nhiên, trách nhiệm của nhà xuất bản không thể được cam kết nếu việc vi phạm các nghĩa vụ của nó là do không thể lường trước và không thể cưỡng lại đượchợp đồng thứ ba là trường hợp bất khả kháng. Tương tự, trách nhiệm pháp lý của nhà xuất bản có thể xảy ra đối với bất kỳ sự bất tiện hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng Internet, bao gồm phá vỡ dịch vụ, xâm nhập bên ngoài hoặc có virus máy tính.

dữ liệu cá nhân

Nhà xuất bản có quyền thu thập dữ liệu.

Dữ liệu cá nhân được người sử dụng truyền đạt hoặc thu thập qua trang web (thông qua cookies hoặc active x) nhằm đảm bảo hoàn thành việc phân phối, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng. Người sử dụng đồng ý với việc sử dụng các dữ liệu đó bởi người biên tập,bao gồm để cung cấp thông tin về các dịch vụ và các khuyến mại khuyến mại có thể được quan tâm.

Nếu anh ta không muốn nhận những phiếu mua hàng này, bạn có thể yêu cầu bất cứ lúc nào trực tiếp trên Internet trong tài khoản của mình, hoặc bằng thư bằng cách chỉ ra tên, địa chỉ email và, nếu có thể.

Người sử dụng có quyền truy cập và sửa các dữ liệu cá nhân liên quan đến anh ta, theo yêu cầu bằng văn bản cho dịch vụ khách hàng của nhà xuất bản.

Dữ liệu khách hàng được lưu giữ bí mật bởi nhà xuất bản trong khoảng thời gian 2 năm kể từ lần truy cập cuối cùng trên trang web.

Người dùng được thông báo rằng việc xử lý tự động thông tin, bao gồm quản lý địa chỉ e-mail, đã được tuyên bố với CNIL (Pháp) theo số 1769234

Biên tập viên sử dụng tất cả các phương tiện để đảm bảo tính bảo mật và bảo mật của dữ liệu được truyền qua web. Như vậy, webwebsite sử dụng phương thức thanh toán an toàn SSL (Secure Socket Layer).

Sở hữu trí tuệ

Tất cả các yếu tố của trang web, cho dù thị giác hoặc âm thanh, bao gồm công nghệ cơ bản, được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu hoặc bằng sáng chế.

Toàn bộ

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng này không có giá trị do thay đổi pháp luật, quy định hoặc quyết định của tòa án, điều này không ảnh hưởng đến tính hiệu lực và tính khả thi của các điều khoản và điều kiện bán hàng.

thời gian

Những điều kiện này áp dụng trong toàn bộ các dịch vụ do nhà xuất bản cung cấp

Chứng cớ

Các hồ sơ lưu trữ trong các hệ thống máy tính của người biên tập và các đối tác trong các điều kiện an toàn hợp lý sẽ được coi là bằng chứng về truyền thông, đơn đặt hàng và thanh toán giữa các bên.

Bảo quản và lưu trữ các giao dịch

Việc nộp đơn đặt hàng và hoá đơn được thực hiện trên một cách đáng tin cậy và bền vững để tương ứng với bản sao trung thành và bền.

Luật và kỹ năng

Những điều kiện này phải tuân theo luật Pháp. Toà án có thẩm quyền trong trường hợp tranh chấp sẽ là nơi cư trú của bị đơn hoặc theo lựa chọn của người nộp đơn, đối với người sử dụng thương mại, Tòa án thương mại Alencon France.