Kuwa kale
Kuwa kal

Kuwa kale Ma jiraan wax alaab ah ee qaybtan.